Jak to funguje obvykle

 

  • Peníze. Radnice vyčlení určitou částku peněz, která bude na vybraný projekt použita.
  • Nápady. Občané posílají návrhy projektů k realizaci.
  • Diskuse. Kontrolují se jednotlivé návrhy, upravují a prezentují.
  • Hlasování. Lidé vybírají vítězné projekty v hlasování.
  • Realizace. Vybrané projekty se následně realizují z částky vyčleněné radnicí.

 

Jak to funguje s Novou realitou?

 

  • Peníze. Radnice vyčlení určitou částku peněz, která bude na vybraný projekt použita.
  • Nápady. Občané jsou oslovování přímo v místě.
  • Diskuse. Na workshopu/debatě jsou návrhy graficky zpracovány a konzultovány přímo se zástupci města.
  • Hlasování. Lidé vybírají vítězné projekty v hlasování.
  • Realizace. Vybrané projekty se následně realizují z částky vyčleněné radnicí.

 

Pomůžeme občanům odprezentovat jejich návrhy

 

Zásadní rozdíl, oproti obvyklému způsobu přípravy participativní části rozpočtu, spočívá ve způsobu oslovení občanů a následné prezentaci projektů. V praxi se velmi často ukazuje, že občané nebývají moc aktivní a ani samotné nápady nejsou v souladu s přijatými pravidly - chybí koordinace. Často dochází k faktickému nepochopení a nezájmu se dál angažovat na dopracování projektu. Ne každý má čas a možnosti se návrhy detailně zabývat. My v tomto směru nabízíme občanům pomocnou ruku a jejich nápady převedeme do prezentovatelné formy. Na workshopu/debatě budou pak jednotlivé návrhy občanů odprezentovány a sami zástupci města dle schválených pravidel návrhy postoupí k veřejnému hlasování. Všechny návrhy, které budou prezentovány na workshopu, budou zpracovány v grafické podobě tak, aby je bylo možné dále prezentovat v médiích.

 

Kvalitní prezentace návrhů v médiích je zároveň i výbronou reklamou pro samotnou obec! Dobře zpracovaný vizuál prodává.

 

 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.