Projekt v přípravě    

Revitalizace sídliště Na Olešce

 

Zahájení projektu: duben 2008

Financování: Z městského rozpočtu. Od roku 2016 lze žádat o dotace.

 

Před zpracováním projektu se konalo setkání s obyvateli sídliště, zástupci města a zpracovateli studie ing. arch. Nigrinem a ing. arch. Myškou. Z debaty vzešlo několik zásadních priorit k řešení:

 • Nepořádek na volném prostranství 62%

 • Špatný povrch komunikací a chodníků 58%

 • Parkovací místa pro vozidla 53%

 • Problém s lavičkami 49%

 • Problém s odpady a kontejnery 47%

 • Stav a údržba hřišť a pískovišť 45%

Problém nerealizovaného projektu regenerace sídliště Oleška spočívá hlavně v tom, že sídliště není panelové a tedy není možné žádat o dotace na regeneraci, podobně jako je tomu u sídliště v Řekách nebo na Luční. Nejsou dostupné žádné dotační programy a bohužel díky nesmyslnému zadlužení města v letech 2008 - 2014, město nemá žádné volné prostředky na podobné investice. Pokud vedení města bude hospodařit rozumně, mohlo by se od roku 2018 začít s postupnou realizací i bez dotací. 

Plán revitalizace sídliště Oleška

 

Největším problémem streetballové hřiště:

 • Streetballové hřiště mezi bloky se stalo nejen ostře diskutovaným tématem senioři vs rodiče dětí, ale hlavně s realizovanou revitalizací zeleně byla naprosto ignorována plánovaná pozice hřiště ve studii. Jednoduše řečeno, nové stromy byly vysázeny na místě plánovaného hřiště.

 • Další věcí je nevyřešená podoba a využití hřište, na basket, nohejbal, házenou nebo fotbal?? Je to celkem důležitá věc, která by už dopředu měla být vydiskutovaná. Hodně v tomhle rozhodování může napomoci konfigurátor hřišť.

Plánované streetballové hřiště mezi bloky

 

Zjištěné nedostatky:

 • zásadní nedostatek parkovacích a odstavných stání,

 • špatný povrch komunikací a chodníků a jejich zanedbaná údržba,

 • v ulici K Jeslím je uprostřed profilu jednostranného chodníku situováno veřejné osvětlení,

 • vnitroblokové uspořádání postrádá funkčnost nebo je jen minimální,

 • pískoviště a hřiště nevyhovují bezpečnostním ani hygienickým předpisům,

 • chybí klidová zákoutí s lavičkami a systémovou okrasnou zelení,

 • vnitroblokový mobiliář tvoří linie věšáků na sušení prádla a polorozpadlých klepačů na koberce,

 • uliční parter postrádá vhodný doplňkový mobiliář,

 • území hyzdí nevzhledné kontejnery s odpady a zbytky po betonových konstrukcích,

 • zeleň je nutno revitalizovat, při návrhu zeleně je nutno brát v úvahu problematiku oslunění bytů,

 • bytové domy mají nevyhovující energetické parametry (okna, obvodové zdivo).

 

Jak začít:

 • Odpadová hnízda a kontejnery tématem pro participativní projekty - Po provedené revitalizaci zeleně se odpadová hnízda stala nejtragičtější ozdobou sídliště. Navíc kultivace odpadových hnízd, limituje a navazuje na rozšiřování parkovacích míst - aby kontejnery nemusely být umístěny někde na parkovišti. Množství všech těch kontejnerů neodpovídá studii. Zde platí jednoduchá rovnice, čím víc se bude třídit odpad, tím méně bude parkovacích míst.

 • Parkovací místa pro vozidla - Tam kde se nebude posouvat silnice, je možné začít s rozšiřováním parkovacích míst.

 • Úpravy komunikací a chodníků, osvětlení - Hlavně v ulici K Jeslím se bude muset vybudovat zcela nová komunikace včetně nového osvětlení.

 • Streetballové hřiště - Pravděpodobně městský architekt musí úmístění hřiště ještě posoudit. Co s nově vysázenou zelení v místech, kde je hřiště plánováno?

 

Cena projektu: Zpracována byla zatím architektonická studie za 500 tis.Kč. V této ceně nejsou kalkulovány vizualizace projektu, jež jsou k dispozici pouze zde na Nové realitě, jako podklad pro podávání žádosti o dotace (pokud se nějaké naskytnou) či další veřejné konzultace v rámci participativního rozpočtování.

 

Více ve fotogalerii:

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.