Dobrý projekt    PLÁNUJE SE

Participativní projekty 2015 - 2016

Projekty o kterých rozhodují občané. Na této stránce budou vybrané projekty Nové reality v Semilech po zveřejnění konzultovány a předány v termínu do 31. srpna 2015 k posouzení Odboru rozvoje a správy majetku MěÚ Semily. Každý se může vyjádřit k tomu, co preferuje a co by mělo být prioritně za částku do 250 000 Kč zainvestováno. Město na tyto projekty vyčlenilo v particpativním rozpočtu celkem 1 milion korun.

 

Vybraná témata

Téma projektu pro participativní rozpočet. Jaké téma zvolit, jakou část města považuješ za nejdůležitější, to vše může být součástí prvního kroku participace - spolurozhodování.

 

Lezecká stěna  

Téma: LEZECKÁ STĚNA

Lezecká stěna - Jedním z navržených témat je i lezecká stěna místo stávající komunistické mozaiky. Odstranění mozaiky lze spojit přímo s instalací lezecké stěny na fasádě domu.

     
Nová rampa na náměstí  

Téma: RAMPA, SCHODY, STROMY

Oprava náměstí - Nové úpravy na Riegrově náměstí - bezbariérová rampa, schody, zeleň a lezecká stěna. V tématu pro participativní projekt připadá v úvahu nová rampa, úprava schodů a zelená alej (výsadba nových stromů na náměstí).

     
Vlastní atrakce na semilské pouťi  

Téma: SEMILSKÁ POUŤ

Vlastní atrakce na semilské pouťi - Taky se ti zdá, že platit kolotočářům v Semilech za některé atrakce 70,- Kč a více je nesmysl? V sousední Chuchelně to vzali do svých rukou Sokolové a atrakce pro děti si vyrábějí sami! Proč platit za něco, co mohou mít Semiláci zdarma při každé větší akci?

 

 

Volba témat

Téma projektu můžeš vybrat nebo doplnit. Stačí popsat lokalitu v Semilech a doplnit nějaké info nebo odkaz na stránky, kde už nějaké info k tématu je.


Téma projektu pro participativní rozpočet

 

 

Výzva k podání návrhů

V termínu do 1. června 2015 město Semily zveřejní výzvu k podání návrhů. Bohužel, vzhledem k nultému ročníku participativních projektů v Semilech, nikdo netuší, podle jakých kritérií lze jednotlivé návrhy podávat. Z vedení města zatím nikdo neprojevil zájem o diskusi k těmto kritériím.

 

 

V Semilech letos poprvé

Participativní rozpočet je v Semilech zatím novinka, proto nejsou organizovány ani žádné workoshopy, které by přípravě vybraných projektů předcházely. V dalších letech by už snad mělo být tomuto tématu věnováno, ze strany vedení města, více pozornosti. Více o tom, co je participativní rozpočet, zde.

 

Co je participativní rozpočet?

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.