Jak na participativní rozpočet

 

  • Popsat priority. Je důležité přesně popsat priority pro danou oblast nebo pro vybranou skupinu v daném čase. Na místě provedeme formou workshopů a dotazníků průzkum z něhož budou aktuální priority přesně popsány. Veškeré výstupu poslouží jako srozumitelný dokument pro další rozhodování a přípravu projektů.

  • Nastavit podmínky pro výběr projektu. Jaké budou limity pro jednotlivé projekty, jakých oblastí se projekty mohou týkat apd. Každý projekt musí mít jasně stanovené hranice. Bude na rozhodnutí zastupitelů, v jakých mantinelech se budou lidé rozhodovat pro vybrané projekty.

  • Připravit vizuál k anketám. K jednotlivým projektům je vhodné zpracovat vizuál pro následnou prezentaci v médiích.

  • Hlasování, výběr. Pro výběr projektu není důležitá anketa. Výběr může proběhnout i formou losu. Podmínkou pro dobrý výběr je pouze jediné kritérium, a to, že každý projekt musí být vhodný. Pokud vybrané projekty jsou v souladu s poptávkou veřejnosti, není vůbec důležité, jaký projekt bude vybrán. Vždy je důležité co nejpřesnější zadání, které vzejde z postupu přípravy.

 

Co bývá nejčastější problém

 

  • Hodně lidí se domnívá, že stačí nastavit NĚJAKÁ pravidla, k tomu udělat NĚJAKOU anketu a lidé si sami řeknou, co ve své obci budou chtít zainvestovat. Výsledek je pak často jen katastrofa a zklamání. Architektura není demokracie a tomu je potřeba podřídit všechna přijatá pravidla. Lidé si nemohou sami navrhovat projekty, ale mohou rozhodovat v rámci jasně daných mantinelů. A přesně to je know-how které přinášíme, umíme nastavit mantinely, které nabídnou občanům tolik potřebný komfort pro jejich kreativitu.

 

Co nabízíme navíc

 

  • Zastupitelé mohou vědět, co lidé chtějí v daný čas v dané lokalitě.

  • Zastupitelé mohou vědět, jak konkrétní lokalitu lidé vnímají, jaký k ní mají vztah.

  • Zpracujeme návrhy od občanů do prezentovatelné grafické podoby, na základě zjištěných skutečností na místě, a to pro jakýkoliv investiční záměr obce.

 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.