Až 1 milion věnuje město na dobré nápady

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání 20.4.2015 participativní rozpočet

 

Co to znamená?


 

Každý občan města může podávat návrhy na to, co mu v Semilech chybí nebo co by rád vylepšil. Není třeba nikam kandidovat, stačí uspět v anketě, kterou bude v termínu do 30. listopadu 2015 organizovat město. Více o participativním rozpočtu zde.

 

Jaká jsou pravidla?


1. Návrhy

Návrhy musí splňovat následující kritéria:

 • nesmí porušovat platané právní předpisy ČT a EU
 • musí být podávány na investiční akce
 • náklady na realizaci nesmí překročit 50% celkové částky k rozdělení (participativní části rozpočtu)
 • investiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území města Semily

2. Výzva

Město zveřejní výzvu k podání návrhů:

 • v kabelové televizi
 • na internetových stránkách města
 • v Semilských novinách
 • v Turistickém informačním centru
 • na výlepových plochách
 • na Facebooku města
termín: 1. června 2015

3. Podání

Návrhy mohou občané posílat:
 • písemně na adresu: Městský úřad Semily, Odbor rozvoje a správy majetku, Husova 82, 513 01 Semily
 • e-mailem na adresu: podatelna@mu.semily.cz 
 • osobně na podatelně Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí 63, Semily - po, st 8.00 - 17.00 hodin, út, čt, pá 8.00 - 14.00 hodin.

navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail

termín: do 31. srpna 2015


4. Posouzení

Došlé návrhy posoudí Odbor rozvoje a správy majetku MěÚ Semily z hlediska:

 • majetkových vztahů
 • finanční náročnosti
 • právních předpisů
 • možného technického řešení
 • termínu realizace

a předloží Výboru pro rozvoj města k rozhodnutí o zařazení návrhů do ankety

termín: do 30. září 2015


5. Oznámení

Oznámení o konání ankety a představení (seznam) návrhů, které jsou do ní zařazeny, bude zveřejněno:

 • v kabelové televizi
 • na internetových stránkách města
 • v Semilských novinách
 • v Turistickém informačním centru
 • na výlepových plochách
 • na Facebooku města

termín: 1. listopadu 2015


6. Hlasování

Anketa proběhne na podatelně Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí 63

 • v anketě mohou hlasovat občané města Semily, kteří jsou k prvnímu dni hlasování starší 16-ti let, po předložení platného průkazu totožnosti
 • po ověření způsobilosti hlasovat obdrží hlasující anketní lístek označený razítkem města
 • hlasující označí na anketním lístku jeden návrh a vhodí jej do zapečetěné hlasovací schránky
 • anketní lístek, v němž bude označeno více návrhů než jeden, je neplatný
 • hlasovací schránku otevře a sčítání hlasů pro jednotlivé návrhy provede komise ustavená starostou města

termín: do 30. listopadu 2015


7. Odsouhlasení projektu

Na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Semily zastupitelé odsouhlasí realizaci projektů v následujícím roce - projekty budou seřazeny podle počtu hlasů až do celkové částky určené k rozdělení  (participativní části rozpočtu).

 

 

 Parcitipativní projekty 2015 - 2016

 * Své nápady a podněty můžete posílat také na e-mail semily@novarealita.cz aby do 31. srpna 2015 bylo možné některé dobré návrhy zpracovat a předložit k posouzení v prezentovatelné formě. K návrhům nové reality v Semilech bude věnována speciální stránka.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.