Stanovit částku na projekty

 

Nejčastěji města a obce vyčleňují částku 1 mil. Kč. Za tyto peníze již lze zainvestovat menší investiční akce, jako je dětské hříště, nový chodník, nový městský mobiliář, zateplení fasády apd. Aby participativní rozpočet měl nějaké možnosti, je třeba zvážit i toto hledisko. Za 200 tis.Kč se toho bohužel moc nepostaví a veřejnost také neosloví. Takže to lze brát i jako jedno z kritérií atraktivity participativního rozpočtu, čím více tím lépe.

 

Stanovit pravidla

 

V momentě, kdy je stanovena výše participativní části rozpočtu je nutné nastavit i pravidla. Všeobecně se pravidla nastavují podle zaběhlých zvyklostí participativního rozpočtování, které ale nemají žádný potenciál dobrého výběru. Představa, že někdo stanoví NĚJAKÁ pravidla a lidé NĚCO navrhnou je cesta do pekel. Takhle to nefunguje a fungovat nemůže! Jde bohoužel o špatně převzatý model participace, který se šíří jako lavina nekoordinovaných nápadů.

 

Tam kde chybí koordinace, chybí i dobrý výběr. Občané musí mít k dispozici komfortní podmíky pro podávání různých návrhů. Tím komfortem jsou myšlena srozumitelná a jednoduchá pravidla:

  • Musí být jasně vymezená lokalita, kde je možné nějakou investiční akci realizovat. Nejlépe mapka, kde budou lokality pro participativní část rozpočtu vyznačeny.
  • Jak odhadnout výši navrhované investiční akce. Občané nemají hned jasnou představu o tom, co kolik stojí. To znamená, že orientační ceny městského mobiliáře, dětských hřišť, metr nového chodníku apd. je možné doplnit jako info k mapce. Občané se podle toho mohou lépe orientovat a nemusí hned všechno vyhledávat na internetu.
  • Jasně a konkrétně vyjmenovat co nelze. Například, že nelze podávat návrhy na zpracování architektonických studií, přejmenovávání ulic apd. Tyto jasná vymezení předcházejí budoucím možným komplikacím.
  • Koordinátor bude občanům k dipozici v místě. Jdeme mezi lidi.

 

Oslovte nás jako koordinátora

 

Ve fázi, kdy máte schválen rozpočet a nastavena rámcová pravidla (tzn vybrány lokality pro participativní rozpočet) nás kontaktujte a vše ostatní již nechte na nás. Na osobním jednání se zástupci města si vše prodiskutujeme a vysvětlíme jak dál.

 

Představíme a dohodneme plán přípravy projektů

 

V rámci osobního jednání dohodneme a odkonzltujeme harmonogram přípravy projektů pro participativní část rozpočtu. Na základě dohodnutého harmonogramu bude zpracována kalkulace včetně ceny vizuálního zpracování jednotlivých návrhů.

 

Co může schválený harmonogram obsahovat

 

Každý harmonogram přípravy projektů může obsahovat specifické požadavky na výstup včeteně termínů. Obecně lze však říci, že platí následující:

  • Průzkumy, workshopy a debaty s občany v místě.
  • Konzultace získaných informací se zástupci města.
  • Zpracování vizuálních výstupů pro finální prezentaci návrhů v médiích.
  • Hlasování.
  • Realizace vybraných projektů.

 

Předání

 

Po předání finálních návrhů pro hlasování v participativním rozpočtu je vše připraveno pro další postup realizace projektu. Tímto naše práce končí, ale jakékoliv další požadavky na jiné nové projekty, kde je třeba dopracovat vizuální podobu např. pro žádosti o dotace, může naše spolupráce pokračovat v obdobném duchu.

 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.