Dobrý projekt    REALIZOVÁNO

Revitalizace zeleně na Olešce

Na základě projednaného a povoleného projektu byla zahájena revitalizace zeleně na sídlišti Oleška a u archivu. Dalšími lokalitami bude sídliště Řeky, ulice v Aleji, Koštofranský hřbitov a Ostrov. Práce se týkají nejen kácení, ale i zdravotních řezů či ošetření zeleně. A samozřejmě součástí je také nová výsadba. Pouze u projektu revitalizace zeleně na Olešce hrozí, že při plánovaném rozšiřování parkovacích míst, dle zpracované studie, může být nově vysázená zeleň v další etapě regenerace sídliště Oleška znovu vykácena.

 

Interaktivní mapa s informacemi z jednotlivých revitalizovaných lokalit:

 

V současné době bylo zahájeno kácení. Následující postup je uveden níže. 

 

1. - 3. 2015 - Kácení stromů a keřů

 

1.-3. 2015 - kácení stromů a keřů, frézování pařezů
1.-5. 2015 - arboristika (ořezání stromů a keřů – zdravotní, redukční řez apod.)
3.-7. 2015 - výsadba stromů a keřů
6.-7. 2015 - ostatní práce (úprava terénu, hnojení, zalévání atd.)

 

Podrobné plány s vyznačením kácené stávající zeleně a výsadbou nové zeleně je ke stažení zde

Plán nové výsadby na sídlišti Oleška

 

Autorem projektu je uznávaný zahradní architekt Ing. Josef Souček z Neveklova. Na realizaci město získalo grant ve výši 75% způsobilých nákladů, v případě Ostrova dokonce 80% nákladů. Což představuje částku ve výši téměř 4 mil. Kč. Spoluúčast města je ve výši cca 1,2 mil. Kč.

 

Bude se nově vysázená zeleň znovu kácet?

Podle plánu výsadby nové zeleně se nebere ohled hlavně na plánované rozšiřování parkovacích míst na sídlišti. Pokud nebude respektována zpracovaná studie z roku 2008, bude se při rozšiřování parkovacích míst nově vysázená zeleň opět kácet nebo bude muset být zpracován nový projekt (a znovu zaplacen!). V plánu revitalizace zeleně se o tom zatím nikdo nezmiňuje a je otázka, jestli se tím bude někdo zabývat a jestli je možné s tím ještě něco dělat. Přitom do projektu regenerace sídliště Oleška město investovalo už půl milionu korun.

 

Plán regenerace sídliště Oleška

 

 

Seznam nových stromů a keřů:

Nové stromy a keře

 

Více náhled nové zeleně ve fotogalerii:

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.