Vývoj NsP v Semilech od roku 2012 do roku 2016

Jak v Semilech skončila městská nemocnice. Od podzimních komunálních voleb 2014, kdy nové vedení města odkrylo skutečný stav semilské nemocnice, se vedl boj o její záchranu nebo spíše každý začal obviňovat každého, až nakonec nikdo neměl nic.

NsP Semily 

 

Skutečné existenční problémy v semilské nemocnici se začaly kupit od roku 2008, k tomu podrobněji zde. Od roku 2012, kdy byla na post ředitelky dosazena bez výběrového řízení kamarádka Jana Farského paní Alena Kuželová, byla nemocnice již tzv "pod kontrolou jednoho muže". Další zvrat ve vývoji nastal hned po komunálních volbách 2014 a k tomu už více zde v chronologii postupného vývoje popsané od roku 2012:

 

28. 06. 2012 - Alena Kuželová byla bez výběrového řízení jmenována ředitelkou NsP v Semilech.

08. 04. 2014 - Dozorčí rada zadala paní ředitelce zpracování návrhů variant koncepce rozvoje NsP.

29. 05. 2014 - Dozorčí rada odsouhlasila variantu koncepce, která má být zpracována do konce listopadu, až po volbách.

 

Komunální volby 10.10. - 11.10.2014

 

19. 11. 2014 - Na žádost vedení města, dostávají členové Rady města pro svoji potřebu pracovní verzi koncepce rozvoje.

26. 11. 2014 - Rada města bere na vědomí Koncepci Nemocnice s poliklinikou v Semilech 2015 - 2020+.

09. 12. 2014 - Zastupitelé města projednali koncepci s vedením nemocnice.

10. 12. 2014 - Rada města na základě koaliční smlouvy jmenuje do dozorčí rady NsP Davida Pěničku.

 

Bublina praskla, na veřejnost vyšla pravdivá zpráva o stavu NsP Semily


22. 12. 2014 - David Pěnička zveřejňil svůj kritický pohled na představenou koncepci rozvoje.

29. 12. 2014 - Ředitelka nemocnice posílá otevřený dopis paní starostce.

05. 01. 2015 - Ředitelka nemocnice, zástupci odborů a primáři jednotlivých oddělení jednají s vedením města o budoucnosti nemocnice a požadují odvolaní pana Pěničky z dozorčí rady.

08. 01. 2015 - Alena Kuželová se vzdává funkce ředitelky NsP v Semilech.

11. 01. 2015 - Paní starostka jedná s Ing. Slámou.

12. 01. 2015 - Rada města jmenuje Ing. Slámu dočasným ředitelem nemocnice (do 31.5.2015) a starostka města informuje o připravovaném auditu v nemocnici.

13. 01. 2015 - V nemocnici byl zahájen audit.

11. 02. 2015 - Zastupitelstvo schválilo záměr transformace NsP Semily p.o. na NsP Semily s.r.o. a začalo s hledáním nového strategického partnera.

18. 02. 2015 - Liberecký hejtman Půta jednal spolu s řediteli jiných nemocnic a se zaměstnanci semilské nemocnice. O semilskou nemocnici projevila zájem jilemnická i jablonecká nemocnice.

21. 02. 2015 - Starostka města zveřejnila své vyjádření k probíhajícímu dění kolem semilské nemocnice.

21. 02. 2015 - Ředitelka semilské nemocnice Kuželová vysvětluje starostce města důvody svého odstoupení z funkce.

27. 02. 2015 - Zastupitelům byl doručen výsledek auditu.

12. 03. 2015 - Jablonecká nemocnice oznámila, že už nemá zájem o spolupráci se semilskou nemocnicí.

16. 03. 2015 - Byl zrušen seminář k semilské nemocnici, kde měla být veřejnost obeznámena s výsledky auditu. Stalo se tak na základě požadavku Volby pro Semily a pár koaličních zastupitelů.

 

Došlo k radničnímu převratu

 

25. 03. 2015 - Ve vedení města došlo k převratu. Novou starostkou byla zvolena Lena Mlejnková. Byl odvolán ředitel Sláma a na post ředitelky nemocnice se vrátila, bez výběrového řízení, Alena Kuželová.

02. 04. 2015 - Nová starostka Lena Mlejnková poslala dopis Dr. Němečkovi z Nemocnice Jablonec n/N o vyjádření ohledně důvodů ustoupení od nabídky ke spolupráci.

09. 04. 2015 - Vedení města popřelo zprávy o jednáních MUDr Davida Ratha, zastupujícího soukromou nemocnici Vrchlabí, s vedením semilské nemocnice.

10. 04. 2015 - Přichází první zprávy o rušení semilské chirurgie, kterou by měla nahradit interna. Nové vedení města stále nic nepotvrzuje ani nevyvrací, o ničem neinformuje.

12. 04. 2015 - Starostka města oznámila, že chirurgie bude zajištěna minimálně ambulantně.

15. 04. 2015 - Primář interny MUDr. Robert Nechanický podává výpověď. Ředitelka nemocnice vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Primář interního oddělení

20. 04. 2015 - Zastupitelstvo odsouhlasilo materiál o spolupráci s jilemnickou nemocnicí.

23. 04. 2015 - Semilská nemocnice otevřela dva nově zrekonstruované operační sály za 16 milionů korun.

27. 04. 2015 - Semilskou nemocnici navštívili doktoři z Krajské nemocnice Liberec, s cílem záchránit semilskou nemocnici. Jednalo se o iniciativu samotných lékařů.

01. 05. 2015 - V nemocnici došlo k dočasnému omezení provozu. Od června je plánováno obnovení plného provozu chirurgického oddělení, kdy lékaři i výkony budou zajištěny z KNL. Na interně byla přijata lékařská výpomoc z jilemnické nemocnice, kvůli výpovědi primáře interny MUDr. Roberta Nechanického.

01. 09. 2015 - Jilemnická nemocnice ztrácí zájem o spolupráci, protože o záchranu chirurgie v Semilech se začalo jednat s Krajskou nemocnicí Liberec. Jilemnická nemocnice chce chirurgii pro sebe, což je hlavní podmínka spolupráce se semilskou nemocnicí.

22. 05. 2015 - Vedení města Semily zveřejnilo informaci o záměru převodu příspěvkové organizace NsP Semily na společnost s ručením omezeným.

 

Nemocnice v Semilech s.r.o.

 

25. 05. 2015 - Zastupitelstvo města Semily schválilo záměr transformace příspěvkové organizace NsP Semily na Nemocnici v Semilech s.r.o.

28. 05. 2015 - Na krajském úřadě proběhlo jednání s generálním ředitelem VZP Ing. Zdeňkem Kabátkem za přítomnosti hejtmana s cílem zachovat nemocnici v Semilech a objem zdravotní péče v Libereckém kraji.

15. 06. 2015 - KNL obnovilo chirurgické oddělení operativu a novým primářem se stal MUDr. Michal Valenta.

17. 06. 2015 - Na semináři pro zastupitele odpovídali na dotazy zástupci firmy Deloitte Advisory s.r.o. k vypracovanému materiálu, který posuzoval výhodnost jednotlivých variant dalšího směřování NsP.

17. 06. 2015 - Na základě závěrů z materiálu od firmy Deloitte se na krajském úřadě uskutečnilo jednání s radním pro zdravotnictví, hejtmanem a za účasti tří ředitelů a zástupců samospráv s žádostí o vyjádření ze strany Jilemnice k možné spolupráci všech tří subjektů.

29. 06. 2015 - Po zpracování písemné analýzy od firmy VGD se uskutečnil seminář pro zastupitele na téma převod příspěvkové organizace na s.r.o. (otázka vkladu/nevkladu majetku, možnosti, výhody, nevýhody, časovost postupu, …) za účasti Ing. Šumy z VGD.

 

Nemocnice v Semilech s.r.o. nebude, bude akciovka

 

25. 11. 2015 - Bylo schváleno Memorandum o spolupráci Nemocnice v Semilech a Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, jejímž hlavním cílem je vytvoření společné akciové společnosti.

07. 12. 2015 - Vedení nemocnice si nechalo u PR agentury vypracovat certifikáty oceňující semilskou nemocnici.

01. 01. 2016 - V semilské nemocnici končí kvůli nedostatku lékařů interna.

01. 01. 2016 - 12. 12. 2016 - V průběhu celého roku 2016 už probíhala těžká a zejména pro semilskou nemocnici složitá jednání. "Zkrachovalá" semilská nemocnice již nebyla v pozici, kdy by si mohla něco diktovat a šlo už jen o to, zachránit alespoň něco (do semilské nemocnice již lékaři převážně jen dojížděli). Konečný podíl 35% v nové společnosti MMN, a.s. je proto asi maximum, čeho šlo dosáhnout.

 

Městská nemocnice v Semilech končí od 1.1.2017

 

12. 12. 2016 - Zastupitelé odhlasovali na svém veřejném jednání fúzi s jilemnickou nemocnicí. Na základě přijaté smlouvy bude semilská nemocnice od 1.1.2017 spadat pod Masarykovu městskou nemocnici (MMN, a.s. http://www.nemjil.cz/cz/mmn-a-s/) v Jilemnici. Končící semilská městská nemocnice následně převede do jilemnické nemocnice MMN, a.s. veškerý svůj majetek v celkové hodnotě 262.500.000 Kč. Podíl akcionářů ve společnosti MMN, a.s. je po fúzi dán v poměru 65 % pro Jilemnici a 35 % pro Semily.

 

Závěrečná fakta:

  1. Šéfem Masarykovy městské nemocnice, a.s. bude ředitel jilemnické Masarykovy městské nemocnice MUDr. Jiří Kalenský
  2. Rozdělení 5 členného představenstva v poměru: 3 členové rady A - Jilemnice; 2 členové rady B - Semily
  3. Rozdělení 7 členné dozorčí rady v poměru: 4 členové rady A - Jilemnice; 3 členové rady B - Semily

Toto je ucelená historie semilské městské nemocnice od roku 2012 až do konce roku 2016. Jaký bude další osud MMN, a.s. už nezáleží na lidech v Semilech, ale na rozhodnutích, která budou učiněna v Jilemnici.


inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.