Dobrý projekt    REALIZOVÁNO 2014

Regenerace sídliště Řeky - IV. etapa

 

Projekt regenerace panelového sídliště je rozdělen na několik etap. Nyní se realizovala 4. etapa, jejíž součástí byl prostor mezi ulicemi Textilní a Bavlnářskou a zároveň mezi objektem Sociálních služeb Semily a ubytovnou Hybler. Součástí 4. etapy měla být dle projektu etapizace i lávka přes náhon, ale na ní se už nedostalo.

 

Předpokládaná hodnota díla byla 8.350.000 Kč, z toho 4.000.000 Kč pokrývá poskytnutá dotace. Stavba řešila rekonstrukci stávajících místních komunikací, zkapacitnění parkovacích stání, rekonstrukci komunikací pro pěší, rekonstrukci veřejného osvětlení dotčených lokalit na sídlišti.

 

Celou 4. etapu město Semily bude realizovalo na dluh. Za tímto účelem si město zažádalo o dlouhodobý úvěr na financování investičních akcí v roce 2014 ve výši 8 milionů Kč.

 

4. etapa regenerace

 

V. etapa

Na další období plánovaná 5. etapa regenerace sídliště se týká ulice Jizerské, a to od křižovatky s ulicí Textilní až k ZŠ Dr. Riegra. Stavba je opět členěna na několik objektů. Na tuto etapu jsou předpokládané náklady ve výši 9.355.000 Kč, město bude opět žádat o dotaci.

 

5. etapa

 

5. etapa v Jizerské ulici by měla řešit hlavně parkování, které sídliště pálí. Město má v rozpočtu schválenu částku, která bude sloužit k vypracování stavební dokumentace jako podkladu k podání žádosti v roce 2015.

 

Více ve fotogalerii:

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.