Dobrý projekt    PLÁNUJE SE

Nová provozní budova městského stadionu

 

Jeden z mála úspěšných projektů v Semilech vzešlý z architektonické soutěže, po realizaci může směle aspirovat na stavbu roku. Realizace projektu byla plánována na období 2010 - 2014, bohužel kvůli neúměrnému zadlužení města z let 2008 - 2010 se realizace odkládá na neurčito.

 

Návrh nové provozní budovy a zázemí pro sportovce byl vybrán na základě architektonické soutěže, pořádané podle pravidel České komory architektů (ČKA).

1. cena: Echorost architekti/ 2. cena: T. Kalhous, M. Přikryl, M. Prokš/ 3. cena: J. Švehlík/ Odměna: M. Hlavatá, J. Hlavatý, L. Hlavatá

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž
Vyhlašovatel: Město Semily
Zpracovatel soutěžních podmínek: Ing. arch. Martin Hilpert – architekt města Semily
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jan Farský – starosta města
Sekretář soutěže: Ing. Jana Dvořáková
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu provozní budovy městského stadionu a jejího okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady.
Termín konání soutěže: 1. 8. – 14. 10. 2013
Porota: Jiří Janďourek, Josef Faltejsek, David Kazický, Jan Farský, Stanislav Palas; náhradníci: Jiří Kovalský, Jiří Žid, Martin Hilpert
Počt odevzdaných návrhů: 28
Ceny a odměny celkem: 250 tis. Kč

 

1. cena (110 tis. Kč)

Echorost architekti – Ing. arch. March. Jiří Pavlíček, Ing. arch. Jaroslav Hulín


Echorost architekti Echorost architekti Echorost architekti

Hodnocení poroty:

Urbanisticky jasné a čitelné řešení. Lze glosovat jako batoh na plotu. Návrh sice prostou výrazně dlouhou fasádou tvoří pocit jakési ulice v předprostoru za hlavní bránou areálu, ale díky prostorovým proporcím je vytvořená plocha uchopitelná a představitelná. Výrazné oplocení fotbalového hřiště je zajímavým prvkem, který by mohl přispět k lepší atmosféře při zápasech a svědčí o komplexním přístupu architektů k zadání. Sympatická je na návrhu hmotová jednoduchost. Dispozice jsou do jisté míry nedotažené a v jistých místech budovy jsou místnosti na hranici použitelnosti. Jednoduchá podlouhlá dispozice s prostým řazením jedné funkce za druhou dovoluje poměrně jednoduchou nápravu.

Architektonicky je návrh jasný a přesvědčivý od celkového konceptu až po řešení detailů. Návrhu prospívá možnost otevření se v příčném směru. Atmosféra z prostorů je z předložených perspektiv příjemná a v místě dobře představitelná.

Nezdá se, že by návrh byl finančně nepřiměřený.

 

2. cena (60 tis. Kč)

Ing. Tomáš Kalhous, Ing. arch. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš


Ing. Tomáš Kalhous, Ing. arch. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš Ing. Tomáš Kalhous, Ing. arch. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš

Hodnocení poroty:

Návrh má sympatické urbanistický i architektonický koncept, který je dobře srozumitelný. Ve vztahu k věži není návrh přesvědčivý.

Řešení fasád je příjemné, avšak celek z nějakého důvodu působí příliš hmotně. Dispozice nejsou řešeny příkladně úsporně.

Nezdá se, že by návrh byl finančně výrazně nepřiměřený.

 

3. cena (30 tis. Kč)

Ing. arch. Jiří Švehlík


Ing. arch. Jiří Švehlík Ing. arch. Jiří Švehlík

Hodnocení poroty:

Urbanisticky dobře zvládnuté. Oddělení domku s částí funkční náplně je zajímavé.

Architektura je velice kvalitní, celkové ztvárnění i dispoziční řešení je čisté, nenápadné, adekvátní funkci i okolí. Otázkou je jestli nenápadnost již příliš nehraničí s neviditelností. Některé fasády nepůsobí dojmem lapidárnosti, ale až jakési neelegance. Nadbytečně se jeví zelené střechy.

Realistické řešení.

 

Odměna (10 tis. Kč)

Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá


Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

Hodnocení poroty:

Urbanisticky vhodně řešené, porota se zamýšlela nad vhodností umístění restaurace a předzahrádky poblíž brány. Obecně se vzhledem k současnému provozu jeví poloha předzahrádky u věže jako dobrá. Večer by mohla být předzahrádka u brány stíněna novou budovou a také je tato pozice poměrně dosti otevřena směrem k parkovišti supermarketu. Jednoznačný soud ohledně pozice předzahrádky a občerstvení není možno vyslovit a i u brány je představitelná.

Architektura budovy je příkladně čistá, stajně tak dispoziční řešení je kvalitní. Z budovy ale u poroty převládá pocit nedostatečné pokory vzhledem k jejímu poslání. Dále byly zkoumány důvody neobvykle vysokých pater a bohužel se jeví pouze jako formální.

Návrh by byl velice citlivý na standard materiálů a technologií a tudíž by výše investice jasně a znatelně překročila požadovanou mez.

 

Více ve fotogalerii:

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.