Jak tvořit veřejné projekty ve městech a obcích?

...návrhy

Návrhy může podávat každý, proto musí platit nějaká pravidla. Pokud pravidla neplatí, bývají návrhy málo použitelné.

...projekty

Zpracovávat různé návrhy, může je ten, kdo k tomu má patřičné vybavení a zkušenosti.

...participace 

Jedná se zejména o výběr projektů, které již byly zpracovány a posouzeny odpovědnými osobami. Na výběru zpracovaných projektů se může podílet kdokoliv tzn každý občan v hlasování. Předpokládá se, že předložené projekty byly posouzeny jako realizovatelné.

A probíhá vše přesně takto?

Většinou bohužel ne, ale postupně se vše mění. Někde už s participativními rozpočty mají více zkušenotí a někde s tím teprve začínají. Nová realita v přípravě veřejných projektů spočívá především v umění spolupráce s širším publikem. Lze říci, že čím menší město nebo obec, tím lepší participace na projektech.

Novarealita.cz je projekt, který vznikl na základě zkušeností s prvními participativními projekty v Semilech. Pokud Vás zajímá víc, pošlete Vaše otázky zde.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.