První Česko

Podporuji plán Česka na prvním místě. Česko není tak špatná země, ale chybí jí dvě věci, svoboda projevu a vlastní zákony.

Svoboda projevu pro všechny bez žádného "ale"

O svobodě projevu se toho už namluvilo a ještě namluví, že i vola by to umořilo. Ale umíš si představit, co to vlastně znamená svoboda projevu? Určitě to není něco, k čemu potřebuješ znát nějaké zákony nebo pravidla. Naopak, čím více zákonů na to potřebuješ, tím méně svobody projevu máš. Někdy stačí i jeden blbej zákon, který diskusi "zkultivuje" a svoboda projevu najednou není. Tak jednoduché to je.

Bez svobody projevu není nic, není poznání, není pokrok ani radost ze života. Proto Česko potřebuje na prvním místě svobodu projevu bez žádného "ale". Pokud někdy říkáš, že chceš svobodu projevu, "ale" nesmí se vyzývat k násilí, nadávat nebo popírat genocidu nebo mimozemšťany, tak žádnou svobodu projevu nechceš.

Vlastní zákony pro našel lidi

Tohle potřebuje Česko jako sůl - mít odvahu, jít si vlastní cestou. Každá země má své zákony, ale ne každá země se musí podřizovat zákonům jiné země na základě mezinárodních dohod. Proto nás svět tak snadno sráží k zemi, omezuje a brání v rozletu. Sami se upíšeme třeba ďáblu, jen aby nám to přineslo krátkodobý prospěch. Ale pak z toho není snadná cesta ven.

 

A co na to říká Ústava České republiky?

"Článek 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva."

 

Tím je v podstatě řečeno vše podstatné pro životy lidí v Čechách. Je zbytečné křičet, že chceš vystoupit z EU nebo NATO, když je ti lhostejná příčina, která nás do celé šlamastiky dostala. Je to jak točit se v kruhu za vlastním vocasem. Všichni do jednoho nebráníme dostatečně razantně vlastní zákony. A nevím, jestli je nutné kvůli tomu přepisovat Ústavu, kterou už nerespektují ani sami zákonodárci.

Jedno je ale jisté, když si to dostatečně silně uvědomí Česko, nemusíš odnikud vystupovat, protože budou platit jen naše zákony. Nebude nikdo, kdo by nás využíval pro své zájmy. Chce to jen odvahu neustoupit z vlastní cesty.

Proč podporuji?

Protože každý pokus se počítá a každý může podpořit Česko na prvním místě.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.